Jaime, Carrie

2002_carrie-jaime
Carrie Jaime
BSBA Economics
Pamantasan ng Maynila