Formentera, Danny

2007_danny-formentera
Danny Formentera
BS Hotel and Restaurant Management
Pamantasan ng Lungsod ng Maynila